Препоръчан

Химия (2015)

Химия (2015)
Пероксиди = алкална група + пряко взаимодействие с O2. Li е изключение: 2 Li + O2 -> 2 LiO Алкани – с увеличаване на относителната атомна маса нараства активността им към кислорода и неметалите, като намалява тяхната температура на топене и кипене. Калият оцветява пламъка във виолетово и се съхранява под петрол. LiH се използва за издигане на балони. Хлор – жълто-зелен и отровен, кашлица, дразни носа и гърлото, 2,5 пъти по-тежък от в...
Оценете статията:
0
Още
494 преглеждания
0 коментара
Препоръчан

Разлики между хлороводорода и солната киселина

Разлики между хлороводорода и солната киселина
Прочетете още за хлороводорода и солната киселина.
Оценете статията:
1
Още
487 преглеждания
0 коментара

Зоотехническа биохимия

Зоотехническа биохимия
Според академик Александър Паладин: "пред биохимията на животните и човека, която трябва да бъде Павловска биохимия, като основна задача стои изучаването на обмяната на веществата на цялостния организъм при различни функционални състояня и въздействие на външната среда..." Зоотехническата биохимия не може да се занимава с въпросите на общите закономерности на различните биохимични реакции въобще. Тя трябва да бъде физиологична химия на селскос...
Оценете статията:
0
Още
719 преглеждания
0 коментара

Химия

Химия
Химията е една от науките, които съпътстват нашия живот ежедневно. Древните са я нарекли "наука на чудесата". Можете ли да се сетите защо? Е, ако не можете, прочетете нашата статия :) Благодарение на химията човешкият вид се е съхранил, станал е силен и доминиращ. Причината е, че още преди хиляди години хората са започнали да ползват химичните процеси в практиката. Е, нямаме предвид хора, облечени в бели престилки, правещи сложни химични реакции ...
Оценете статията:
0
Още
717 преглеждания
0 коментара