Стажантска програма "Актавис Дупница"

Стажантска програма "Актавис Дупница"

Актавис България

Актавис България е част от водещата в световен мащаб американска фармацевтична компания - Actavis plc (NYSE:ACT), която е специализирана в разработването, производството и продажбата на генерични, оригинални и биоподобни продукти.
Компанията предлага на българския пазар изключително богато портфолио - 290 позиции висококачествени генерични фармацевтични препарати за хуманна употреба, покриващи най-важните терапевтични групи, ОТС продукти (лекарства без рецепта), хранителни добавки и витамини.

Актавис Дупница

Актавис Дупница е най-големия фармацефтичен производител на твърди лекарствени форми в България. Заводът разполага с модерни производствени мощности, лабореторен корпус за контрол на качеството на продуктите, инсталация за разработване, развитие и подобряване на фармацефтични технологии и собствен център за обучение и развитие. Прилага съвременни системи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Стажантската програма

Актавис Дупница е производствена структура, част от непрекъснато разрастваща и развиваща се глобална фармацефтична компания. Заводът е с традиции в подпомагането на младите и талантливи хора, които желаят да натрупат опит и умения в реална работна среда, както и да получат шанс за професионална реализация в България.
Лятната стажантска програма, която организира Актавис Дупница, е продължение на академичните програми и надграждане на получените знания. Тя е възможност за професионално ориентиране и развитие на допълнителни умения и компетенции.
В съвременна, високотехнологична производствена и бизнес среда, стажантите активно участват в реално протичащи процеси, като част от екипа на компанията.

Стажът предлага:
 • Запознаване с корпоративната култура на компанията
 • Работа и обучение в екип от опитни специалисти и амбициозни млади хора
 • Обучение и придобиване на практически опит в конкретна област на утвърдена международна компания, лидер в сферата на фармацевтичното производство
 • Възможност за създаване на полезни контакти
 • Съвременна работна среда, оборудвана с модерни съоръжения и апаратура
 • Получаване на възнаграждание
 • Предложение за работа на най-успешни стажанти

Процес на провеждане

Продължителността на стажа е между 2 и 4 месеца в периода от юни до октомври, в зависимост от предпочитанията на стажантите.
Стажът се организира и провежда съгласно утвърден индивидуален план. От първия ден на програмата, стажантите се поемат от ментори, които отговарят за ориентирането им в компанията и са на тяхно разположение за съвети и информация. В края на програмата менторът и стажантът дават обратна връзка за ефективността на програмата. Успешно приключилите стажа получават сертификат.
Стажантската програма покрива различни функционални направления - качество, производство, фармацевтични технологии, инженеринг и поддръжка, човешки ресурси, опазване на околната среда, здраве и безопасност и други.
Кандидатите трябва да бъдат студенти в предпоследен или последен курс на редовно обучение в бакалавърски или магистърски програми, свързани със спецификата на съответното функционално направление, за което кандидатстват.

Изисквания към кандидатите

 • Ясна визия за бъдещо кариерно и професионално развитие
 • Работно ниво на английски език
 • Компютърни умения - MS Office
 • Адаптивност и гъвкавост в динамична среда
 • Ориентираност към резултати

Кандидатстване

Необходими документи:
 • Изчерпателно CV
 • Мотивационно писмо с посочени предпочитан период на стажа и предпочитана функционална област
 • Документ, удостоверяващ, че кандидатът е студент в предпоследен или последен курс на обучение в бакалавърска или магистърска програма
 • Препоръка/и от преподавател

Стипендиантска програма

Стипендиантска програма на Актавис Дупница
Актавис Дупница отпуска студентски стипендии в подкрепа на талантливи студенти. Целта на програмата е да подпомогне обучението им във висши учебни заведения и бъдещето им професионално развитие в сферата на фармацевтичното производство, както и да допринесе за задълбочаването на връзките между бизнеса и образованието.
Програмата е предназначена за студенти в последен курс на редовно обучение по балакавърски/магистърсни програми в специалности, приложими в сферата на фармацевтичното производство. Подробна информация за програмата можете да видите на уебсайта на АКТАВИС.

Стажантите споделят:

 • Стажантската програма на Актавис ми даде възможност да затвърдя теоритичните си знания, да се запозная с особеностите на микробиологичния анализ на лекарствените продукти и да придобия нови умения за работа в екип. Стажантската програма напълно отговори на очакванията ми. (Елена/стажант в лаборатория "Микробиологичен контрол")
 • Стажът беше изключително полезен за мен. Благодарение на достъпа ми до висококачествена съвременна апаратура и доброто отношение на квалифицираните специалисти, успях да затвърдя теоритичните си познания, да развия практически умения и да се почувствам част от екип на професионалисти. Опитът и знанията, които получих ще ми помогнат за бъдещата ми реализация. (Мария/стажант в лаборатория "Изпитвания за стабилност")
 • Останах с повече от добри впечатления. Екипът беше отзивчив и работех в обстановка, която затвърди желанието ми след дипломиране да кандидатствам за работа в Актавис Дупница. (Анастасия/стажант в лаборатория "Контрол на крайни, междинни и насипни продукти")
 • Отлична стажантска програма. Стажът определено надмина очакванията ми. Даде ми чудесна възможност да участвам в сериозни и отговорни дейности в динамична технологична среда. (Войслав/стажант в Дирекция "Инженеринг и поддръжка")
 • Начинът на провеждане на стажа, процесът на работа, знанията, които получих, отношението на колегите от екипа, професионализмът на моя ментор - всичко това беше на изключително високо ниво. (Драгомир, стажант в Дирекция "Покупки")
 • Впечатленията ми от стажа са изключително позитивни. Бях въведена много бързо в процеса на работа, получавах отговорни задачи и за ного кратко време се почуствах част от екипа. Стажът ми даде възможност да изградя професионални работни навици и да се запозная с разнообразни дейности в отдела Човешки ресурси (Стефания/стажант в Дирекция "Човешки ресурси)
Оценете статията:
1
Вкусни ябълкови палачинки за уикенда (2018)
Ротационна диета при хранителни алергии - част 2

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
 • No comments found