Облицовка на врати

Облицовка на врати


Вратите са неделима част от интериора. Наравно с мебелите и покъщнината те пряко участват в естетическото му въздействие. Поради това не съществува стил, който да не е дал отражение върху външния им вид. Напротив, има образци, които и до днес служат като пример за съвършенство и дори съперничат на чисто декоративните вещи.

За разлика от миналото в наше време вратите се изграждат по друг принцип. Стремежът е те да не се включват в ансамбъла на обзавеждането. Затова те са плоски, лишени от богати детайли, сложни профили и активни цветове. Това същи е една възможност за изграждане на интериора. Тя е наложителна при серийното производство, когато вратите трябва да се приобщават към интериори с различно настроение. Но когато в сградата вече сме ние с нашия вкус и нашите мебели и вещи, тези врати понякога ни дразнят със своето безразличие.

Съществуват и други, не много желателни случаи. Понякога вратите ни имат дефекти, които трудно се скриват от светлите, едноцветни бои. Друг път самата боя е така повредена, че вече не може да се поправи. Понякога ни дразни и самата конструкция на вратите. Тогава най-простото решение е да изменим образа и конструктивното членение на самата врата.

Цялостна облицовка от изкуствена кожа. Подходящи за този случай са едноцветните линеарни или равномерно полирани десени. С тях могат да се облицоват както гладките врати, така и техните каси.

Преди да се облицоват, вратите се свалят. Във всички случаи преди свалянето им се проверява къде и до каква степен облицовъчният материал ще пречи на нормалното затваряне. За тази цел парче от него последователно се подпъхва между касата и затворената врата. Местата, при които новият материал затруднява затварянето, се рендосват или изтъркват с едра шкурка, докато се осигури необходимият равномерен процеп.

Подготовката за залепването зависи от вида на наличното лепило. Ако то може да свързва боядисана повърхност с избрания материал, необходимо е само с едра шкурка да се премахнат грапавините от боята. Ако то може да слепва само дърво с избрания материал, боята се сваля със съответен разтворител, след което повърхността се прави много грапава с едра шкурка. И в двата случая, за да не се затруднява огъването на кожата, всички ръбове на вратата силно се заоблят. Подготовката за облепването включва и свалянето на бравата, и на летвичките около стъклото, ако вратата е остъклена.

Разкроеният материал се лепи при температура около 20 градуса по Целзий. В зависимост от неговия характер лепилото се нанася върху плоскостта на вратата или върху нея и облицовъчния материал. Той се обтяга от двама души и се залепва върху плоскостта чрез последователно притискане с мече, бутилка или кърпа от центъра към краищата. След точно обрязване се намазват с лепило и залепват всички ръбове. В случаите, при които лепилото не може веднага да ги задържи, те се приковават през летвичка или ивица от дебел картон с равномерно отдалечени пирончета. След изсъхването на лепилото пирончетата се изваждат, монтира се бравата й вратата се окачва на мястото й. За да не се изметне, вратата винаги се облицова от двете страни с един и същи материал.

При същата последователност могат да се облицоват и касите на вратите. За тази цел первазите им или се отковават и се обработват поотделно, или се подравняват с касата и се облицоват заедно с нея. Облицоването на касата е много по-трудно от това на вратата. По-лесно и също така ефектно е касата да се боядисва след старателно изглаждане с шкурка. Сполучлив ефект се получава, когато первазът се презакове наравно с касата така, че свързването им да се заличи. След боядисването такава каса изглежда единна и като че ли отляна от един материал.

  1. Кантирани облицовки. Те придават лек и жизнерадостен вид на всяка врата. Подходящи  материали за тях са изкуствените кожи, декоративният текстил и различните видове фолиа и облицовъчни листови материали. По принцип облицовъчният материал се обтяга и залепва или приковава към плоскостта на вратата, а декоративните летви го подчертават, като прикриват краищата му. Полимерните облицовъчни материали се лепят с контактни лепила (Хемопрен ПН). Такива лепила се употребяват и при облицоване на боядисани врати. Плат или материали на текстилна основа освен с контактни лепила се лепят и върху почистена от мазнини, ситно грапава дървесна основа и с водоразредими полимерни лепила (Мокетол, Ц-200, ПВА). При използване на плат се маже само повърхността на вратата с пирони или с винтове за дърво. С тях могат да се кантират както вратите, така и первазите им.
  2. Декоративни облицовки. Те се изпълняват лесно и могат да освежат всяка врата. За тази цел по предпочетена форма и размери върху повърхността на вратата се залепва парче плат, тапет или друг материал. По периферията на залепеното парче се прикрепват предварително обработени и лакирани летвички. Те се приковават чрез пирончета с отрязани глави. При желание те могат да се намажат с лепило, което трябва да се изтрие веднага след приковаването им.


Преработка на таблени врати.  Старите таблени врати могат да променят своя образ чрез остъкляване, декоративни табли или декоративни облицовки.

  1. Остъкляване. В зависимост от конструкцията си таблите се изваждат чрез счупване или отковаване на кантиращите летви. При счупване наличните дълбоки профили в рамката се изсичат с длето и се подравняват с пила. Освободените отвори се кантират с лакирани или боядисани летви, между които се поставят декоративни стъкла. При стабилни и обре запазени врати единият или двата средни фриза могат да се изрежат и да се получи изцяло остъклена врата. Рамката и касата на вратата могат да се боядисат отново или да се облицоват с изкуствена кожа.
  2. Декоративни табли. Изпълняват се по принципите на остъкляването, като вместо стъкла се поставя шперплат, фазерни плочи или друг листов материал. Изрязаните табли се облепват с плат, тапет, фолио или се обработват с декоративна боя. Независимо то вида на облицовъчния материал таблите се облепват винаги от двете страни, за да не се огънат. Втората им страа се облепва преди пълното изсъхване на лепилото на първата страна.
  3. Декоративна облицовка. При нея конструкцията на вратата не се нарушава, а само заетата от таблите част се покрива с лист от шперплат или фазерна плоча. При боядисване периферно обработеният лист предварително се заковава към вратата, като пирончетата се подбиват и внимателно се покриват с кит. При облепване на листовете с плат или тапет декоративният материал се обръща по задната страна на листа, след което последният се залепва към боядисаната вече врата чрез пресуване. При липсва на такава възможност той може да се прикове периферно, като пирончетата се покриват с декоративна летва. По този начин може да се промени образът и на всяка гладка пресувана врата.

Декориране на мебелни врати. Всеки мебел може да се преобрази чрез частично оцветяване или декоративни надлепки върху вратите му. По принцип тази цел може да се постигне по три начина:

  1. Частично оцветяване. То може да се приложи върху всички видове повърхностни покрития. Видът и полагането на боята се подбират съгласно с изискванията за боядисване. Особеното в случая е изработването на шаблона, в рамките на който ще се развие бъдещият цвят. Най-напред върху вратата се разчертава избраната за оцветяване фигура. Неподлежащият на оцветяване контур на фигурата плътно се облепва с лепенки "тиксо", в които с остър нож се обрязват всички бъдещи извивки на цвета. Цветът се нанася съгласно със съотвените изисквания за подготовка на основата и полагане на боята. Лепенките се отстраняват при полузасъхнала боя.
  2. Декориране с плат. Постъпва се както при направата на декоративна облицовка на врати. Разликата е в това, че се използва по-тънък плат и по-тънки летвички, които се прикрепват чрез залепване. Всяка летвичка се намазва с лепило, приковава се с две пирончета с откъснати глави, притиска се, за да избие излишното лепило, то се изтрива и след това летвичката се притиска с дърводелска стяга или тежки предмети. При липса на удобства най-добре е летвичките да се залепват една по една. Добър ефект се получава при оцветяването им с блажна боя.
  3. Декоративни надлепки. Те се изпълняват от пластмасови плочи или от облечени с плат фазерни плочи. При кухненските мебели е най-добре да се използват гладко обрязани по желаната форма листове от пластмаса. Те се лепят с контактни лепила (Хелметекс ПН). При нужда листът се притиска към врата с дърводелските стеги, тежки предмети или книги. Не трябва да се забравя, че залепените листове могат да изметнат вратата и е по-добре те да се поставят и от двете й страни.
Оценете статията:
0
Първи снимки "изтекоха" след историческия полет на...
Поливинилацетатно и казеиново лепило

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found