Химия (2015)

Химия (2015)
 • Пероксиди = алкална група + пряко взаимодействие с O2.
 • Li е изключение: 2 Li + O2 -> 2 LiO
 • Алкани – с увеличаване на относителната атомна маса нараства активността им към кислорода и неметалите, като намалява тяхната температура на топене и кипене.
 • Калият оцветява пламъка във виолетово и се съхранява под петрол.
 • LiH се използва за издигане на балони.
 • Хлор – жълто-зелен и отровен, кашлица, дразни носа и гърлото, 2,5 пъти по-тежък от въздуха, разтворим във H2O
 • Хлор през разтвор на NaOH = белина
 • Cl + O2 = НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВАТ ПРЯКО
 • Основен оксид = МЕ + O2
 • F2 = най-активният НЕМЕ, атакува всички МЕ, дори благородните. Не образува кислородсъдържаща киселина.
 • Халогени + Ме -> Соли, халогениди
 • Халогеноводороди – газове с киселинен характер във водна среда. Във H2O разтвор дават H+ йони. Откриват се с AgNO3 | HBr + AgNO3 -> AgBr (утайка) + HNO3
 • HClO4 – перхлорна киселина
 • Силата на халогените нараства с увеличаване на Ar.
 • NaH (хидрид) | Na2O (основен оксид) | NaOH (основа) | HCl (халогеноводородна киселина) | Cl2O7 (киселинен оксид) | HClO4 (кислородсъдържаща киселина)
 • Хидриди на алканите – йонни, твърди, безцветни, висока t на топене
 • Киселинни оксиди – при разтварянето им във вода се образуват кислородсъдържащи киселини.
Още мои химични материали можете да прочетете в razberi.info.
Оценете статията:
0
Как да изберем слушалки за своя компютър?
Отслабване! (2018)

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
 • No comments found