GRAWE Comfort - първокласна защита за Вашия живот и здраве

GRAWE Comfort - първокласна защита за Вашия живот и здраве

Надеждна форма на спестяване

Надеждността на Вашите вложения е основна задача на GRAWE. Програмата GRAWE Comfort Ви предоставя възможност за надеждно и изгодно натрупване на капитал. Този капитал се формира както от Вашите вноски, така и от разумните инвестиции, управлявани от нашите опитни специалисти и партньори.

Финансова сигурност за Вашите близки

Програмата GRAWE Comfort гарантира финансовата сигурност на хората, които обичате. Ако с Вас се случи най-лошото, GRAWE ще изплати цялата застрахователна сума, независимо от броя на платените премии, включително натрупания допълнителен доход от инвестиции на избраните от Вас лица. В случай на събитие с фатален край вследствие на злополука ще бъде изплатен двойният размер на застрахователната сума.

Първокласна грижа за здравето

Програмата GRAWE Comfort защитава не само Вашия живот, но едновременно с това и Вашето здраве. Освен стандартните покрития - доживяване срока на Програмата и смърт, с GRAWE Comfort си осигурявате първокласна грижа при настъпване на 9 тежки болести. По този начин, ако през срока на Програмата настъпи някоя от изброените болести, ще Ви бъде изплатена пълната застрахователна сума включителния натрупаният допълнителен доход, които да послужат за по-добро лечение, болнично обслужване и последващо възстановяване.

Допълнителни застрахователни покрития

Програмата GRAWE Comfort предлага допълнителни възможности за застрахователна защита, съобразени с Вашите потребности. Всички допълнителни пакети са самостоятелни и могат да се комбинират по ваше желание с Програмата GRAWE Comfort.

Осигуряване за "златна възраст"

Грижа за "златната възраст"о значава своевременно да помислите за времето за заслужен отдих. Добре е да започнете да спестявате сега, когато сте в активна възраст, за да си осигурите спокойствие и финансова независимост след пенсиониране. Вие имате възможност да се възползвате от пенсионната (рентна) опция GRAWE Pension, която може да се сключва като продължение на Програмата. GRAWE предлага разнообразни схеми на изплащане на натрупания капитал. Вие избирате подходящия за Вас вариант.

Основна програма

Основната програма GRAWE Comfort се състои от следните покрития:

 • Доживяване на срока на Програмата;
 • Смърт през срока на Програмата;
 • Диагностициране на една от следните девет тежки болести: сърдечен инфаркт; операция "bypass" на коронарните сърдечни съдове; злокачествен тумор; мозъчен удар (инсулт); хронично увреждане функцията на бъбреците; трансплантация на органи; мултиплена (множествена) склероза; парализа; ослепяване.

При настъпване на едно от следните събития:

 • Изтичане на Програмата;
 • Настъпване на някоя от деветте тежки болести;
 • Естествена смърт на застрахованото лице.

се изплаща еднократният размер на застрахователната сума включително и натрупаният до момента на настъпване на събитието допълнителен доход по Програма GRAWE Comfort.
Двукратният размер на застрахователната сума, включително натрупаният до момента на настъпване на събитието допълнителен доход, се изплаща при смърт на застрахованото лице вследствие на злополука.

Допълнителни пакети

Към Основната програма могат да се сключат и допълнителни застрахователни покрития, като в зависимост от предпочитаното ниво на застрахователна защита се предлагат различни варианти.
Допълнителен пакет "А" включва допълнителна  застраховка Злополука с изплащане на пълната застрахователна сума при трайно загубена или намалена работоспособност на застрахованото лице в размер на или над 50%, настъпила вследствие на злополука.
Допълнителен пакет "B" включва допълнителна застраховка Злополука с изплащане на процент от застрахователната сума равен на процента на трайно загубена или намалена работоспособност на застрахованото лице, настъпила вследствие на злополука, както и допълнителна застраховка Злополука с изплащане на дневни пари при болничен престой над 3 дни вследствие на злополука.

Вашите предимства с GRAWE

 • Над 180 годишен опит в застраховането;
 • Съвременни европейски продукти
 • Сигурност и стабилност чрез разумни инвестиционни решения
 • Инвестиране в твърда валута
 • Допълнителна гаранция от водещи световни презастрахователни компании

Валутната Спестовно-Осигурителна Програма Ви дава възможност за:

 • Надеждна форма на спестяване
 • Финансова сигурност при настъпване на застрахователно събитие
 • Застрахователна защита на територията на целия свят
 • Индексиране на застрахователната сума с цел защита от инфлация
 • Ползване на данъчни облекчения
 • Подсигуряване на Вашето бъдеще с натрупания капитал

Според Вашите изисквания Вие избирате:

 • Размера на застрахователното покритие;
 • Вида и размера на допълнителните защити;
 • Размера на застрахователната премия;
 • Срока на Програмата;
 • Изплащане на натрупания капитал еднократно или под формата на рента;
 • Лицата, които да се възползват от застраховката.
Оценете статията:
0
Консумирайте малини за стегната и сияеща кожа (201...
Gpon

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
 • No comments found