Какво е предусилвател за микрофон и защо ви е необходим микрофон?

Микрофонният предусилвател е вид усилвател за целите на привеждане на сигналите на количеството на микрофона до количеството на линията за използване с професионално оборудване. Микрофоните извеждат сигнали на ниво микрофон и изискват предусилватели, ако ще се използват със смесителни конзоли, записващи устройства или цифрови аудио работни станции.

 Какво е микрофонен предусилвател?

Микрофонният предусилвател е активно електронно устройство, което е проектирано основно да доставя усилване на микрофонен сигнал, за да изведе сигнала на линейно ниво.

-Нивото на микрофона е нормалното номинално ниво, излъчвано от микрофоните. Тя варира много между -60 dBV и -20 dBV.

-Линейното ниво е професионалният стандарт за запис/миксиране на аудио с номинално ниво от +4dBu (1,78dBV)

Микрофонният предусилвател е проектиран да приема микрофонен сигнал на своя вход; приложете подходящо количество усилване (което обикновено е регулируемо) и изведете сигнал с ниво на линията.

Лентовите , които са известни с много ниско ниво на сигнали, понякога изискват собствени специални предусилватели. Тези предусилватели могат да осигурят много чисто усилване, така че лентовите микрофони да могат да се използват ефективно. 

Микрофонните предусилватели могат да бъдат едноканални (с един вход и един реален усилвател). По-често обаче аудио устройство с микрофонен предусилвател ще има множество канали, всеки със собствен усилвател.

Микрофонният предусилвател е необходимо устройство, необходимо за усилване на изходните сигнали на микрофона до ниво, при което сигналите могат да се използват ефективно в друго аудио оборудване.

Какво е усилвател?

Усилвателят "прилага" усилване към входния сигнал, за да го направи по-силен на изхода на усилвателя. Усилването работи чрез добавяне на енергия към сигнала. Това захранване се преобразува от външен източник на захранване от някакъв вид (или AC стенен контакт, фантомно захранване, батерии или друг източник).

 Разликата между предусилвател и усилвател

Въпреки че и предусилвателят на микрофона, и усилвателят работят за намаляване на мощността на сигнала, за да приложат усилване, има ясна разлика между двете:

 Предусилвателят усилва сигнала с по-слабо ниво на микрофона до нивото на линията, докато усилвателят усилва сигнала с ниво на линията до нивото на високоговорителя.

По принцип предусилвателят изравнява изходния сигнал на микрофон с други сигнали на записи и друго аудио оборудване. На линейно ниво изходен сигнал (от запис, миксиращ пулт и т.н.) може да бъде допълнително усилен от усилвател, преди да бъде изведен от високоговорител.

Оценете статията:
0
Защо кариерното ориентиране е важна стъпка от проц...
Как да се подготвим за лазерна епилация Съвети за ...
 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found