Рециклиране на отпадъци

Рециклиране на отпадъци

Рециклирането е изключително важен процес, който дава възможността да ползваме многократно даден материал, вместо да го ползваме след първата му употреба. Рециклирането може да превърне остарелите и захвърлени изделия в нови продукти и по този начин да се възползва от материали, които иначе биха били загубени безвъзвратно.

Чрез рециклирането се постигнат отново следните неща – намалява се употребата на напълно нови/свежи материали, които не са безкрайни като физическо количество, спестява се ползване на енергия, намаляват се вредни токсини в почвата и въздуха, намалява се употребата на водите, както и много други неща. Рециклирането е ключов и изключително важен за човечеството процес и трябва да се развива от всички държави, ако искаме и бъдещите поколения да имат достъп до природа и чисти източници на храна, вода и въздух.

 

Стандарти на рециклирането

В световен мащаб много фирми се занимават с рециклирането, а това е държавна политика на някои от водещите политически и икономически сили в света. Има няколко стандарта за рециклиране, които са ратифицирани от международната общност и трябва да се спазват от всички фирми и организации, занимаващи се с такава дейност. Такива стандарти са ISO 15270 и ISO 14001. Основното предназначение на тези разпоредби е да се контролира загубата на продуктите, както и да се спазват екологичните изисквания при управлението на рециклирането в практиката.

Може да се рециклира почти всичко – стъкло, хартия, метал, пластмаса, електроника, батерии, както и био разградими продукти. Всички тези неща могат да се ползват повторно и по този начин не само ще защитим природата от замърсяване, но и ще направим производствените процеси по-ефективни и по-евтини, защото добиването например на метал е доста по-трудоемък процес, отколкото преработването му в специализираните за това места.

Всичко това може да се прави с всякакви отпадъци. Няма значение каква е скрапта по произход.

Например, ако вторичните строителни отпадъци са от животински или органичен произход, тогава от тях може да се произвежда газ. Това е така, защото при разграждането си тези суровини отделят този газ, който просто отива във въздуха, а ние можем да го улавяме със специализирана апаратура и да го ползваме за други свои цели. Това е малка част от приложението на рециклирането.

Оценете статията:
0
Отпадъци
Стандартни размери на шестограмния ключ

Related Posts

 

Overall Rating (1)

5 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

  • Guest - eliza

    Rated 5 out of 5 stars

    [url=https://carpathians-seeds.com/en/]cannabis seeds for sale[/url] I believe that more and more people are discerning the difference between the medical and holistic models of health