Електрическо табло за апартамент

Електрическо табло за апартамент

Електрическата инсталация е една от основните системи, осигуряваща използването на електричество за домашни и индустриални цели.

След като окабеляването е положено и електрическата енергия е доведена до помещенията, следва монтажа на електрическото табло.
Какво представлява таблото и каква е неговата роля – в електрическото табло влиза главния проводник, осигуряващ електрическия ток, след което се разклонява на вътрешни проводници, осигуряващи разпределението на електрическата енергия в апартамента. След входящия проводник /меден кабел с голямо сечение/ се поставя главния предпазител – включващ и спиращ електрозахранването. От тази точка започва разклоняването на електрическите проводници към всички части на жилището, така наречените токови кръгове.
Всеки токов кръг отговаря за захранването на определена електрическа подсистема, например – за осветление, за контакти във всяка стя, за баня, кухня и има отделен предпазител.

В зависимост от капацитета на електрическите уреди, които ще се използват на всеки токов кръг се подбира и мощността на отделните предпазители. Подходящия предпазител се определя като сумарната мощност на всички консуматори на съответния токов кръг /във ватове – W/ се раздели на напрежението, протичащо в мрежата /във волтове – 220/ и се получава силата на тока в ампери /А/.
Избора на предпазители се определя от необходимото натоварване на токовите кръгове и от наличието на автоматични дефектно-токови защити, гарантиращи безопасност при използването на електрическите уреди.

Видовете електрически табла са главно три и се определят от начина им на монтаж – за директно поставяне върху стената, за цялостно и частично вграждане.

При всички случаи е необходимо да се вземат точни размери на мястото на електрическото табло.
Критичен момент при монтажа е наличието на множество токови проводници около мястото на таблото. Препоръчително е да се уверите за посоката на разположение на всички кабели, преди да започне монтажа, за да се избегне засягането им, особено на главния проводник.

Оценете статията:
0
Трансформатор за луничка
Водна помпа за пералня

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found