Логото - визитната картичка на всяка фирма

Логото представлява вид графичен знак, който съдържа в себе си информация за основната идея на компанията.

Логото притежава следните качества:  

Разпознаваемост – наличието на лого върху дадена продукция съобщава на потребителя, че той купува стока на точно определена фирма;

Асоциативност - логото трябва да предизвиква асоциации в паметта на купувача, които да го подтикнат да се възползва от даден продукт или услуга. Това може да се постигне посредством използването на уникален цвят или образ;

Реклама – най-добре дадена марка се рекламира посредством публикуването на логото й на всевъзможни носители. Именно с помощта на използването на успешно фирмено лого една компания може най-бързо и ефективно да се наложи сред конкурентите си на пазара;

Гаранция – когато върху даден продукт присъства графичен знак на компания, това означава, че тази компания гарантира за високото качество на своя продукт.

Образът, който се създава при изработване на лого трябва да предизвиква само положителни емоции, да се запомня за продължителен период от време и да подтиква човек да предпочете продуктите и услугите на дадена фирма пред всички останали в същата сфера.

Логото е визитната картичка на всяка фирма. Именно този толкова малък на пръв поглед детайл оказва огромна роля в развитието и успешното функциониране на компанията. Логото е кратко графично послание, съдържащо в себе си най-важната информация за дадена марка.

Логото е един от най-важните начини за комуникация между потребител и фирма. Това е първото нещо, което забелязва клиентът, когато се запознава с дейността на една компания и въз основа на видяното си прави незабавни изводи. Именно поради тази причина правилно оформеното лого винаги се явява голям бонус за всеки един бизнес. При липсата на този толкова важен графичен елемент една фирма ще се възприема по-лошо от своите потребители и нейните конкурентни възможности значително ще се понижат.

Вашата компания ще се сдобие с уникален и разпознаваем графичен фирмен знак, ако потърси професионална помощ за изработка на лого от webselo.

Какво точно дава логото на клиента?

Добре изработеният фирмен знак оказва всевъзможно влияние върху клиента. Виденият образ се запазва в паметта и асоциативно се завръща при потребителя в определен момент. Правилно подбраните детайли на графичното изображение, съчетани с подходяща цветова палитра, са способни да въздействат на силно психологическо ниво и да предизвикат желание у клиента да си закупи даден продукт или да се възползва от определена услуга.

Основните видове лога са графични, текстови и комбинирани.

Графичното лого се създава с помощта на графични символи и изображения. То най-често се използва заедно с придружаващ го слоган.

Текстовото лого представлява кратка дума или абревиатура на названието на фирмата. Този вид лого се разделя на два подвида: лого със стандартен (класически) шрифт и лого с декоративен шрифт.

Комбинирано лого – то съчетава в себе си едновременно графични символи и текст. Това е най-използваният вариант при изработка на фирмено лого, тъй като графичният знак се запомня по-добре визуално и в съзнанието на потребителя се свързва с придружаващото го име на компанията.

Фирменото лого трябва да притежава следните функции:

  • Естетична – логото не трябва да предизвиква негативни емоции. Успешният графичен знак създава приятен образ, който се запомня от клиента и го подтиква да предпочете една компания пред друга;
  • Информационна – логото предава информация на потребителя за сферите на дейност на рекламираната компания;
  • Манипулативна – логото трябва да предизвика определен вид заинтересованост, тоест да действа на психологическо ниво;
  • Защитна - наличието на лого върху даден продукт предпазва компанията, която е собственик на този продукт от плагиатство;
  • Рекламна – логото се нарежда сред най-добрите методи за рекламиране на една компания.

Основни критерии за оригиналност на едно лого:

  • Логото трябва да бъде уникално, да не заимства елементи от други лога, да има собствен стил;
  • Логото трябва лесно да се запомня, поради което не се препоръчва използването на сложни графични изображения и дълги думи;
  • Логото трябва да бъде универсално и да не се поддава на модни течения.

Поръчай лого от webselo.com.

Оценете статията:
0
Резервни части за дюзи
Какви грешки могат да бъдат допуснати при разработ...
 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found