Регистрация на търговска марка за Вашето лого от Webselo.com

Търговската марка представлява вид обозначение, чиято основна цел е да придаде индивидуалност на предлаганите от дадена компания стоки, дейности или услуги. Търговската марка помага на потребителя при избора на производител на конкретен продукт или извършителя на определен вид дейност или услуга.

В качеството си на търговска марка може да бъде регистрирана: дума (име и/или слоган на вашата компания, напр. “LG: Life’s Good”); изображение (лого); форма на опаковка на продукт; мелодия и др. Търговската марка може да представлява и комбинация от дума, изображение, форма, мелодия или друг знак в най-различни цветови съчетания.

Регистрацията на търговска марка предоставя на компанията изключителни права върху използването на тази марка и я предпазва от съществени загуби на доходи заради незаконното използване на търговската й марка.

Регистрацията на търговската марка се извършва от органите на изпълнителната власт по интелектуалната собственост. Това означава, че правата върху дадена търговска марка на една компания се защитават от държавата.

Преди подаване на заявление за регистрация трябва да бъде определена категорията, в която ще се използва търговската марка – строителство, правна сфера, образование и т.н. Така например, търговската марка на магазин за битова техника "Експерт" може да принадлежи на един притежател на правата над марката, а тази на строителна фирма "Експерт" - на съвършено друг.

Защитата на вашата търговска марка е в сила в продължение на 10 години. След приключването на този срок правата ви над марката могат да бъдат продължени в течение на още 10 години, като удължаването на правата на търговската марка може да бъде направено неограничен брой пъти. 

Най-важното, което трябва да се знае при регистрирането на търговска марка е, че въпреки процедурата отнема сравнително дълъг период от време най-важен е моментът на подаване на заявлението на регистрация. В България времето за регистриране на търговска марка обикновено превишава година. От момента, в който сте подали заявка за регистрация обаче, вашата търговска марка се ползва със защита от държавата, която е валидна и през целия процес на регистрация.

За да бъде регистрирана, една търговска марка преминава през няколко етапа:

– Подаване на заявка за регистрация на марката;

– Проверка от органите на изпълнителната власт;

– Предоставяне на срок за възражения;

– Регистриране на търговската марка.

Какво точно означава да придобиете изключителни права над определена търговска марка?

В общи линии, след като преминете през всички необходими етапи и регистрирате своята търговска марка, вие можете да правите следните неща с нея:

- ако продавате физически стоки на пазара, можете да поставяте своя търговски знак върху тях, който ще ги отличава от тези на конкуренцията;

- можете да предоставяте за използване своята търговска марка на други компании по силата на лицензиозен договор и да получавате доходи от предоставянето на тези права във вид на възнаграждение, изплатено за използването на вашата търговска марка от лицензополучатели;

- можете да забраните на останали фирми да използват вашата търговска марка - дума, изображение, мелодия, знак, в развиването на своята дейност.

Трябва да се обърне особено внимание на следния факт - не можете да регистрирате каквато и да било търговска марка! Тя трябва да отговаря на определени законови изисквания, наложени от държавата и властимащите органи.

Основните законови изисквания, които трябва да се спазят при регистрирането на търговска марка са:

- да не противоречи на морала и обществения ред;

- да не създава заблуда у потребителя относно качеството и произхода на предлаганата стока, дейност или услуга;

- търговската марка да не включва гербове и знамена на държави под формата на изображения, както и исторически и културни паметници под формата на думи;

- да не обърква потребителите с название, което е близко до вече съществуваща търговска марка.

От особено значение преди подаването на заявление за регистрация на търговска марка е пълната проверка относно това дали подобна марка вече не съществува. Възможно е някое име или изображение за търговска марка изключително много да ни е допаднало, но нека не забравяме - колкото и оригинално да ни се струва, това съвсем не означава, че то вече не е хрумнало на някой друг преди нас. Единственият начин да сме сигурни е да бъде извършена пълна проверка на търговската марка. В случай, че бъдат открити сходни търговски марки, трябва да помислим по какъв начин да направим различна търговската марка, която желаем да използваме за нашата компания.

Оценете статията:
0
Консултация по GDPR от Webselo.com
18 Здравословни Ползи, Които Само Спирулината Прит...

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found