Електронно банкиране (2018)

Електронно банкиране (2018)

Електронното банкиране предлага максимално удобство със своите гъвкавост, сигурност и иновативност. Без значение какво устройство притежавате, вие ще можете да управлявате отдалечено банковия си акаунт, стига да разполагате с достъп до интернет.

Предимства на електронното банкиране

 • Отдалечен онлайн достъп, 24/7;
 • Удобно е - можете да извършвате банкови операции от всяко устройство с интернет достъп;
 • Безплатно е;
 • Цените за транзакции са по-ниски, в сравнение с тези, прилагани на гише;
 • Предлага възможности за управление на достъпа до сметката.

Сигурност

Никоя банка не би допуснала компромиси със сигурността на своята система за разплащане. Повечето приложения за онлайн управление на банкови сметки разполагат с двуфакторно удостоверяване чрез еднократни кодове или генерирани от e-Token устройство RSA.

Прехвърлянето на данните обичайно става чрез криптиране на сесиите при комуникацията между клиентския браузър и сървъра на системата.

Сесиите при този тип системи са кратки и се прекратяват автоматично след определен период на неактивност. Също така, ако сгрешите паролата си няколко пъти, най-вероятно ще бъдете блокирани за не/определено време.

Защитните стени също спомагат за по-доброто контролиране на достъпа на потребителите до сървърите за електронно банкиране.

Други защити:

 • Възможност за въвеждане на лимити по видове транзакции;
 • Възможност определени транзакции да се извършват само в полза на предварително зададени от клиента получатели;
 • Възможност за достъп до определени сметки на клиента;

Още екстри:

 • Възможност за преглед на текущия портфейл;
 • Получаване на справки и извлечения за сметки;
 • Пълна информация по издадени кредитни карти - текущ баланс, задължение, текущи транзакции и авторизации, месечни извлечения, активиране на услуги за SMS/email известяване по кредитни карти и други;
 • Откриване на срочни депозити в избрана от клиента валута;
 • Изпълнение на преводи с бъдеща дата и периодични плащания;
 • Масови плащания чрез файл;
 • Покупко-продажба на валута;
 • Подаване на заявка за изпълнение на определени банкови услуги;
 • Достъп до фирмени сметки.

Всичко това е малка част от възможностите, които ви предлага електронното банкиране. Всяка банка разполага със собствена система -  изберете тази, която Ви е най-удобна.

Оценете статията:
1
Принципи на оризовата диета (2018)
Най-чистата си форма и качества витамин C запазва,...
 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
 • No comments found