Какво представляват мостовите изправители и за какво се използват? (2015)

Какво представляват мостовите изправители и за какво се използват? (2015)
Мостовият изправител е електронен компонент, който произвежда постоянен ток (DC) от променлив ток (AC). Тези компоненти са много често срещани в AC преобразуватели, които се използват за захранване на DC уреди или зарядни устройства и функционират чрез премахване на постоянното обръщане на полярността, която характеризира променливото мрежово захранване. Това се постига чрез насочване на входящия променлив ток чрез поредица от диоди, които форсират констаната, като по този начин се задава определена положителна / отрицателна връзка в изходната мощност. Диодите в мостов изправител може да бъдат свободни, отделни единици, запоени върху печатна платка (PCB) или да бъдат интегрирани в единствен, компактен компонент. Диодните мостови изправители могат да произвеждат постоянен ток от единични или трифазни източници на променлив ток с конфигурации, състоящи се съответно от четири и от шест диода.

За разлика от източниците на енергия с постоянен ток, като например батериите, които са с определени отрицателни и положителни точки, захранването с променлив ток обръща или променя полярността му, т.е. положителна / отрицателна ориентация, около 50 до 60 пъти в секунда. Тази редовна смяна на полярността придава на захранването с променлив ток неговата характерна синусоидална форма на напрежението. В контраст, източниците на енергия с постоянен ток разполагат с плоска форма на вълната, като положителната връзка не се променя към отрицателна. Мостовите изправители са един от методите за изглаждане на нежеланите полярни пулсации от източниците на променлив ток, за да се използва като постоянен ток. Тези устройства са полезни, тъй като полупроводниковите диоди се характеризират с електропроводимост само в една посока. По този начин принуждават източника на променлив ток  да поддържа постоянно положителна / отрицателна ориентация.

Това токоизправително устройство функционира по път от диоди, поставени по двойки, като всяка една от тях има входна точка за променлив ток и споделят общи положителни и отрицателни изходни точки. Когато се прилага променливо елктричество към моста, всяка двойка се редува с блокове или позволява на тока да мине през него. Това събира полярните премествания на променливия ток, но гарантира, че всеки положителен и отрицателен пик от цикъла на променливия ток излиза през една и съща точка на моста. Това води до произвеждането на постоянен ток с определена полярност и гладка форма, както и с минимални остатъчни пулсации от променливия ток. Всяка пулсация, останала в произведения постоянен ток, може след това да бъде допълнително загладена чрез вмъкването на изглаждащи компоненти, като например кондензатори, разположени на изхода.

Мостовите изправители могат да бъдат изработвани в много различни вариации, в зависимост от конкретното им приложение. Те обикновено използват отделни диоди, които се монтират на радиатори или се запояват върху PCBs. За приложения, които изискват по-ниски текущи стойности, мостовите изправители  най-често се доставят като компактни единични компоненти, които се отличават с вградени диоди. Тези малки квадратни пакети имат четири извода, два за променливия ток и два за положителния и отрицателния постоянен ток. Позицията на положителния извод на пакетните изправители често се идентифицира с косо отрязан ъгъл на тялото на токоизправителя.

Независимо каква разновидност ви е необходима, можете много лесно онлайн да поръчате мостови изправители от vikiwat.com или други специализирани магазини за електроника.
Оценете статията:
0
Отслабване (2018)
Премахване на теракот (2015)

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found