Природата на Слънцето

Природата на Слънцето
Защо съвременните астрономи, физици и инженери създават и използват най-съвършена апаратура за изучаване природата на Слънцето? Ето няколко аргумента:
  • Слънцето е практически неизчерпаем източник на енергия. Сега и за в бъдеще то ни дава екологично чиста и безплатна енергия;
  • То е единствената звезда, която е толкова близо, че можем да наблюдаваме детайли по нея и да използваме тези наблюдения в изследването на други звезди;
  • Всяка промяна в потока от слънчева енергия влияе както на земната атмосфера и климат, така и на енергопредаващите системи и комуникации.
Съществуват предположения, че слънчевата активност влияе върху смъртността, раждаемостта, върху болестите, върху броя на катастрофите, върху броя на самоубийствата и още много подобни. При провеждане обаче на внимателен статистически анализ върху представителна извадка от данни в почти всички случаи се оказва, че значима връзка на слънчевата активност с тези явления не съществува.
Оценете статията:
0
Изстрелването на Касини към Титан
Наблюдаване на небето с бинокли

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found