Свързване на контактори за осветление

Свързване на контактори за осветление

Системата за контактори за осветление се използва, когато трябва да се контролира високо напрежение от около 30 ампера. Осветителните системи работят при 220 волта. Комутационните апарати работят при разделени линии, които подържат 110 волта. Системите от контактори, които се използват за осветление, трябва да имат еднополюсен ключ или фотоклетка, за да функционират максимално ефективно. Те премахват нуждата от закупуването на скъп двуполюсен ключ, който оперира при 30 ампера. Също така това ще позволи осветлението да се управлява от разстояние или чрез автоматична битова система.

Какво е нужно?

Свързването на система от контактори за осветление е дейност, която изисква да се набавят определени инструменти. При всички положения трябва да има система от комутационни апарати, отвертка, метални скоби, както и гайки.

Инструкции за свързването

Идентифицирайте линиите "L1" и "L2". Трябва да сте в състояние да ги намерите съвсем лесно, те са отбелязани на контакторите. Това са вашите входни линии за двете черни жици, които служат за захранване на веригата.

Следващата стъпка изисква черните жици да се поставят в клемите на "L1" и "L2". След това те трябва да се затегнат добре с помощта на отвертката. Прикрепете двете оголени жици заедно с 12-сантиметров проводник. Това ще свърже осветителната система с устройството на контакторите. Затегнете добре всички краища на свързаните жици. Това е много важно за добрата работа на контактора, както и за предпазването от токов удар в системата.

Отново ще се наложи да идентифицирате терминалите на системата от контактори. Този път трябва да търсите означения Т1 и Т2. Това е традиционното отбелязване на производителите на контактори. Тези кабели се грижат за захранването с ток на системата. Използвайте свободния край на черните жици, за да ги свържете. Това практически е повторение на предишната стъпка. Отново се погрижете скобите да са добре закрепени, за да се осигури правилното напрежение във веригата.

Третата стъпка изисква да се свърже белият неутрален проводник. Той се намира близо до контролния ключ на линиите от кабели, обозначени като L”. Това е системата, която свързва осветлението с контакторите. Много е важно да се свържат правилно, за да се осигури дългата, но и безопасна работа на системата на контакторите. 

Частни случаи

Има няколко различни вида контактори. Това означава, че някои от системите с комутационни апарати имат вградени ключове за контрол на осветлението. Това може да бъде вграден модул или ключ, който идва заедно със системата на контактора.

Някои от системите контролери, които се предлагат на пазара притежават и допълнителен термостат. Те се използват за автоматичното включване или изключване на осветлението, когато системата достигне определена температура. Това е много добра система, защото тя предпазва от прегряване, което може да причини наистина много главоболия. Говорим за внасяне и на допълнителна сигурност в използването на системата.

Системите на контакторите понякога имат инсталирана фотоклетка. Тя е построена така, че да засича наличието или липсата на слънчева светлина. Това е принципът, на който тя подава сигнал за заработването на комутационните апарати.

Контакторите, които имат вградени подобни подобрения (като предоставяните от Викиват контактори например), обикновено нямат нужда от допълнителни кабели за тях. Те започват да работят, когато системата бъде приведена в състояние за работа.

Оценете статията:
0
Как да промотирате най-добре новото си домейн име?
Възход и падение за Григор Димитров в Ротердам (20...

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found