Екология – замърсяване на околната среда

Екология – замърсяване на околната среда

В днешни дни факторите, които водят до замърсяване на околната среда не са един или два.

Точно заради тази причина е важно активното ни участие в инициативи, свързани с почистване на средата, в която живеем и не само.

Всеки ден дори само разхождайки се ставаме свидетели на абсолютно неприемливото отношение на младите хора и по-специално тинейджърите, които масово изхвърлят разни хартийки от храна, фасове, най-различни бутилки и не само, изключително безотговорно, без да се съобразяват с нищо и никого.

Участието на всички ни в най-различни кампании, имащи за цел почистването най-вече на най-замърсените места – такива, които приличат по-скоро на сметища, макар да не са предназначени точно за това, e невероятно нужно.

Кои са факторите, които водят до замърсяване на околната среда?

Неоспоримо, факторите, както вече споменахме, със сигурност не са един или два, всичко е комплексно.

Един от най-естествените фактори, така да се каже, който предизвиква огромно замърсяване на околната среда, е автомобилът.

Атмосферното замърсяване, идващо от автомобилите е съществен проблем, чието разрешаване е много сложен проблем.

Как автомобилите замърсяват околната среда?

Замърсяването на атмосферата става чрез отделяне на изгорели газове във въздуха, като в тези изгорели газове се включват въглеводороди, прах, въглероден оксид и азотни окиси.

Атмосферният въздух се замърсява също и от изпаренията на горивата още при самото им производство и транспортиране. В случай на разливане на препълнени цистерни също е налице замърсяване. Когато например се нареждат резервоарите на бензиностанциите също  се замърсява въздуха.

Всички тези фактори от една страна оказват негативно влияние върху околната среда, а от друга – влияят отрицателно върху самите нас.

Градският начин на живот също може да се приеме като вид причина и важен фактор, който допринася за възникването на проблеми от този вид. Прахът, шумът влияят малко или много върху здравословното ни състояние, още повече, когато автомобилът се превръща в навик, а резултатът от това е липса на движение, което неминуемо в един момент ще рефлектира върху телесното ни тегло.

Факт е, че хората няма как да спрат колите си от движение само защото някой им е казал колко вредно е това за природата и хората. Винаги обаче има по нещичко, което всеки може да направи и по този начин да допринесе за намаляването на замърсяването на околната среда.

Оценете статията:
0
Замърсяване на околната среда
Знаете ли как става рециклирането на вторични суро...

Related Posts

 

Overall Rating (1)

5 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

  • Guest - kimevans

    Rated 5 out of 5 stars

    Very awesome post.your ideas are great.we all appreciate your effort for cleaning the country.thanks regarding this kind of courageous web page.:):)
    pakistan stock exchange share prices