Взаимовръзки между формулирането и разчитането на политически послания.

Взаимовръзки между формулирането и разчитането на политически послания.


Проблемите при формулирането и разчитането се увеличават в политическата комуникация, защото много послания преминават през различни хора, които кодират, имного, които декодират, използвайки разнообразието от съвременните медии. Всяка връзка в процеса може да възпризведе вариации в оргиналното послание. В този процес посланието може толкова да се промени, че да престане да обслужва целите на субекта, които го е създал. Противополжната страна на декодатора може да няма информация за направените промени и да приема вече изкривеното послание, без да подозира проблемите на преноса му. Като финал може да се получи крайно разминаване на първоначалното послание и разбран смисъл в резултат на изкривявания по веригата.


Нивото на абстракция при вербалните послания е много високо, до толкова, че е трудно а понякога невъзможно да се конструира пълна реалност на вербалното описание. Много от детайлите на дадена позиция се пропускат при всеки процес на кодиране и декодиране. В резултат на възприетата информация добива форма на сянка на първоначалната картина, която кодиращият е искал да заложи в посланието. Проблеми при кодирането и декодирането могат да възникнат от систематични деформации.

 

Подобно изкривяване се получава поради стремежа на медиите да избират само онази информация, която може да осгури по-голям тираж, а именно – необикновенното, конфликтното, жестокостите неочакваните събития или позиции и др. Връзките които са описани могат да се визуализират като съставени от връзки при което посланието произлиза от един източник, преминава върху дадена аудитория чрез междинни стъпки. Те също включват един предаващ и един получаващ трансмисията. Разбира се това описание твърде опростява вербалната политическа комуникация. Обикновенно аудиторията е изправена пред многообразие от послания, които често взаимно се изключват. Кодиращите понякога се опитват да редуцират полученото по този начин, като включват в посланието коментар свързващ дадената позиция с другите конкуриращи я съобщения.

 

Източник: АЛБУМ.БГ

 

Оценете статията:
1
Технология на NXT, Пиезоелектричният, QUAD електро...
Какви методи се прилагат за отпушване на канали?
 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found