Какво знаете за PHP? PHP работни рамки (PHP FRAMEWORKS)

Какво знаете за PHP? PHP работни рамки (PHP FRAMEWORKS)

PHP е език за програмиране, използван главно за изработка на динамични сървърни приложения. Абревиатурата на езика PHP означава Hypertext Preprocessor, а в самото начало е бил наименуван от създателите му като Personal Home Page (лична начална страница). Автор на езика PHP е датчанинът Размус Лердорф.

Синтаксисът на PHP е базиран на основата на езиците C и Perl.  В днешно време PHP е може би най-популярният език за разработка на уеб приложения.

PHP е напълно безплатен език и може да бъде разпространяван и ползван свободно с уговорката, че ако интерпретатора му бъде ползван за създаване на други програмни езици, в името на новият програмен език не може да има абревиатурата PHP.

PHP е платформено независим език. Това означава, че PHP ще работи по един и същи начин на множество операционни системи и уеб сървъри.

PHP е богат на функционалности език, който притежава множество модули, които го обогатяват допълнително откъм функционалност.  Такива допълнителни функционалности са модули за дата и час, обработка на изображения, работа с множество база данни,  математически функции, SOAP функции, изпращане на e-mail съобщения, работа с XML,  работа със сокети, работа с низове и регулярни изрази, и много други.

PHP е лесен за научаване и ползване.  Тъй като е напълно безплатен език за програмиране, PHP се ползва от много големи корпорации из целият свят.  С PHP със сигурност можете да изградите мечтаният от вас уеб сайт!

Свойства на PHP

Някои от най-основните свойства на PHP са:

 • HTTP authentication with PHP
 • Cookies
 • Sessions
 • Dealing with XForms
 • Handling file uploads
 • Using remote files
 • Connection handling
 • Persistent database connection
 • Safe mode
 • Command line usage
 • Garbage collection

 

Лиценз на PHP

PHP 4 и PHP 5 се разпространяват под PHP LICENSE 3.01. Това е open source лиценз, сертифициран от Open Source Initiative. Лицензът на PHP е в BSD-стил, но не е задължително да се посочи автора.

Някои файлове се разпространяват под други лицензи, съвместими с текущият лиценз, но имат допълнителни изисквания.

Можете да ползвате името PHP в наименованието на PHP-приложението си с уговорката, че в приложението ви не може да бъде ползван код от самия PHP. PHP е лицензиран под свободен лиценз от версия 3. Именно свободният лиценз на този програмен език е една от основните причина за бързото му популяризиране.

Свойства на Zend Framework

Zend PHP Framework определено е най-мощният наличен PHP Framework, създаван някога. Zend комбинира огромна функционалност (сериозно!) и се използва от корпорации като Google, Yahoo, Amazon, Flickr и много, много други. Със Zend няма уеб приложение, което да не можете да създадете. Но поради факта, че Zend е наистина огромен, той е тежък (като производителност), освен ако не се приложат значителни оптимизации. Zend е и труден за научаване поради факта, че е много комплексен. Въпреки тези недостатъци Zend със сигурност може да спести 80 процента от труда ви за изработка на уеб приложение, тъй като в общия случай 99 % от нещата, от които ще имате нужда, са вградени.

Какво е YII PHP FRAMEWORK

YII PHP Framework (името Yii идва от Yes IT IS ! ) е работна php рамка с много висока производителност.

YII е предназначен за уеб приложения с висока активност като форуми, портали, cms-системи и други. Вградените в YII механизми го правят в пъти по-бърз от някои от най-популярните работни рамки (Например Zend Framework, Symfony, CakePHP и други). Също така YII е много малък като размер.

Много бърз, сигурен, професионален - точно това е YII PHP Framework. Внимателно изграден от самото начало от опитни професионалисти, много добре документиран. YII PHP Framework поддържа единствено версия 5 на php.

Свойства на YII PHP FRAMEWORK

YII PHP Framework е изключително мощна, стабилна и много бърза работна рамка за правене на приложения с PHP. Основните функционалности на текущата версия на YII PHP Framework са: MVC, DAO, Query Builder, Active Record, DB Migration, Form input and validation, Ajax-enabled widgets, authentication & authorisathion, Skinning & Theming, Web services, L18N & L10N, Powerful cache, code generation и много други. Пълният списък с функционалности на YII PHP Framework можете да намерите на официалната страница на тази работна php рамка.

Свойства на Symfony PHP Framework

Symfony PHP Framework е една от най-популярните работни рамки за PHP. Symfony има висока репутация, защото от самото си създаване е разработвана и поддържана от опитни PHP разработчици. Symfony е високо производителна работна рамка (например версия 2 на Symfony PHP Framework е около 3 пъти по-бърза от версия 1.4 на Zend PHP Framework ), с която може да направите всичко - от обикновена къщичка до космическа совалка.  Symfony е всичко, което бихте очаквали от една модерна работна PHP рамка. Поддържа се всичко ново като самите разработчици интегрират новостите така, че да си вършите работата изключително бързо, лесно и приятно.

Какво е CodeIgniter PHP Framework

CodeIgniter PHP Framework е работна php рамка, която ви позволява да създавате просто и елегантно мощни приложения от всякакъв тип. 

Ако сте php разработчик, който живее в реалният свят на споделеният хостинг и сте притискани от срокове за изработка на приложения за клиенти, то тогава CodeIgniter PHP Framework е именно за вас.

CodeIgniter PHP Framework ви позволява изработка на приложения с впечатляваща производителност, скъсява времето за изработка и интегрира най-новите технологии, реализирани в PHP.

Свойства на CodeIgniter PHP FRAMEWORK

CodeIgniter PHP Framework е работна PHP рамка, която притежава много свойства, които ви предлагат голяма гъвкавост при разработката на приложения. Най-базовите свойства са Model-View-Controller Based System, Extremely Light Weight, Full Featured database classes with support for several platforms, Active Record Database Support, Form and Data Validation, Security and XSS Filtering, Session Management, Email Sending Class. Supports Attachments, HTML/Text email, multiple protocols (sendmail, SMTP, and Mail) and more, Image Manipulation Library (cropping, resizing, rotating, etc.). Supports GD, ImageMagick, and NetPBM, File Uploading Class, FTP Class, Localization, Pagination, Data Encryption, Benchmarking, Full Page Caching, Error Logging, Application Profiling, Calendaring Class, User Agent Class, Zip Encoding Class, Template Engine Class, Trackback Class, XML-RPC Library, Unit Testing Class, Search-engine Friendly URLs, Flexible URI Routing, Support for Hooks and Class Extensions, Large library of "helper" functions.

Какво е CakePHP?

CakePHP е свободна PHP рамкова платформа с отворен код, която ви позволява да разработвате бързо приложения за PHP. CakePHP е много полезна за уеб програмисти, които желаят да се фокусират върху изработката на  уеб приложения, а не върху преоткриването на колелото. С CakePHP Framework можете да работите структурирано, гъвкаво и бързо.

CakePHP Framework притежава мощни инструменти, от които имате нужда, за да започнете да програмирате точно това, което трябва да се свърши: специфичната за вашето приложение логика.С помощта на  CakePHP Framework можете да се фокусирате върху правенето на истинската функционалност на приложението.

CakePHP има активен екип разработчици и общество, които се грижат проектовата PHP рамка да бъде подобрявана непрекъснато. CakePHP Framework е стабилна платформа, която ще ви свърши работа в 99,999 процента от случаите.

Свойства на CakePHP

CakePHP Framework има свойства, които ви позволяват да създавате мощни уеб приложения за кратко време. Някои от свойствата на този страхотен PHP Framework са Model View Controller Architecture, Application Scaffolding, Code Generator (via Bake), html forms, Ajax, Javascript, XML, RSS, ACL and AUTH, Extensive validation, Router for mapping urls, Security, Session, Request Haldler, utility Classes for working with folders, arrays и много други функционалности...

Лиценз на Zend Framework

Copyright (c) 2005-2010, Zend Technologies USA, Inc.

Всички права запазени

Разпространението и употребата на кода и формите с или без модификации е разрешено при спазването на следните условия:

  * Разпространението на кода трябва да  съдържа авторските права на началните автори на кода и списъка с условия за ползване.

  * Разпространението на бинарни форми трябва да съдържа началните авторски права и списъка с условия за ползване както на кода, така и на документацията с или без осигурени материали в самата дистрибуция.

  * Нито името на Zend Technologies USA, Inc. , нито имена на разработчици могат да бъдат ползване за промотиране и разпространение на продукти, създадени със Zend Framework.

ТОЗИ СОФТУЕР Е ОСИГУРЕН ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И ДОБРОВОЛЦИТЕ  БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ.РАЗРЕШЕНО Е ПОЛЗВАНЕТО НА ZEND ЗА КОМЕРСИАЛНИ И НЕКОМЕРСИАЛНИ ПРОЕКТИ ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ СА СПАЗЕНИ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И НЕ СА РЕДАКТИРАНИ НАЧАЛНИТЕ АВТОРСКИ ПРАВА. ZEND TECHNOLOGIES НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЩЕТИ, ПРЕЧИНЕНИ ОТ ПРОБЛЕМ/И В СОФТУЕРА. ПОЛЗВАЙТЕ ГО НА СВОЯ ОТГОВОРНОСТ.

Какво е Symfony PHP Framework?

Symfony PHP Framework (версия 2) е изключително мощна работна PHP рамка, която ви позволява да създавате всякакъв тип уеб приложения като скъсява драматично времето за разработка, тъй като има вградени модули, които могат да спестят много от времето ви.

Symfony PHP Framework поддържа почти Symвсичко,  за което можете да се сетите. Ползва се както за изграждане на малки уеб сайтове и платформи, така и за създаване на огромни корпоративни уеб сайтове и изключително натоварени уеб приложения.

Можете да прочетете повече за Symfony PHP Framework на официалният сайт на този PHP Framework.

Лиценз на Symfony Framework

Symfony PHP Framework се разпространява безплатно и неограничено без ограничение в копирането, модифицирането, сливането, разпространяване, лицензиране на собствени разработки и продаването им при условие, че следният текст не бъде изтриван във всички начални файлове на Symfony Framework: 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Лиценз на CodeIgniter PHP Framework

Това лицензионно споразумение е валидно към текущата версия на CodeIgniter PHP Framework за периода 2008 - 2011 година.

Този лиценз представлява споразумение между вас и EllisLab Inc. за употребата на CodeIgniter PHP Framework.

Имате право да ползвате, копирате, модифицирате и разпространявате документацията на CodeIgniter PHP Framework и самия CodeIgniter PHP Framework  със или без модификации, направени от вас или трети лица при следните условия:

 1. Копие на текущото лицензно споразумение трябва да присъства и в новото/модифицираното копие на CodeIgniter PHP Framework.
 2. Разпространеният изходен код трябва да съдържа информацията за авторските права на CodeIgniter PHP Framework
 3. Всички модифицирани файлове трябва да съдържат информация за  имената на редакторите им и типа на промяната
 4. Софтуерни продукти, изградени с CodeIgniter PHP Framework трябва да съдържат информация, упоменаваща изграждането им с CodeIgniter PHP Framework.
 5. Софтуерни продукти, създадени с CodeIgniter PHP Framework не могат да съдържат думата "Codeigniter" в името си.

Софтуерът CodeIgniter PHP Framework се разпространява без гаранции и авторите не носят отговорност при проблеми.

Лиценз на CakePHP

CakePHP Framework е работна PHP рамка,  лицензирана под MIT лиценз.

Този лиценз позволява безплатно и неограничено ползване, модифициране, копиране, разпространяване, продаване на CakePHP Framework. 

Лицензът не е времево ограничен нито дава гаранции за стабилността на този PHP Framework.

Задължителното при този лиценз е да не бъдат редактирани авторските права във файловете на CakePHP Framework.

Оценете статията:
0
Хостинг услуги за Joomla!, WordPress & Drupal – ос...
Винтидж стил в духа на 80-те

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
 • No comments found