Недостатъци на облачните изчисления

Недостатъци на облачните изчисления

Недостатъците при всяка новост под каквато и да било форма са напълни възможни. Облачните изчисления са структура, която включва нововъведения в областта на ИТ услугите. Чрез тях се подобрява цялостната бизнес среда и се появяват нови възможности за хората занимаващи се с всякакъв вид бизнес в тази област. Недоизпипаност в детайлите свързани с предоставяне на услуги и обработка на личните данни са все сериозни проблеми, които все още отдръпват много клиенти.

Това е един вид риск за всяка една компания, фирма или потребител, който излага не само себе си на опасност, но и бизнеса. В този материал ще ви запознаем с недостатъците, които облачните изчисления крият.

Какво ни притеснява при облачните изчисления?

Липса на План Б - в случай на възникнал проблем системата не може да осигури бекъп вариант или още така наречения План Б. Много фирми, които работят с услуги разчитат на резервни генератори при авария, но в случая с облачните изчисления няма такива варианти, защото всичко е виртуално. Това може да доведе до прекъсване на конкретен процес, който да доведе до огромни финансови загуби за тези, които ползват услугите на „Облака". Нужно е да се вземат мерки, които да доведат до по-спокойното използване на тази платформа;

Риск мениджмънт – всяка голяма компания има специалисти, които отговарят за риск мениджмънта. Това е екип от хора, които следят за евентуалните рискове, които могат да се проявят по време на работа и поверяването на дадени услуги. Коефициентът на ефективност спрямо риска трябва да бъде изчислен от този екип за да поставят определени граници на работа на облачните изчисления в дадена работна ситуация. По-този начин се проверява за тяхната ефективност. В замяна на данни, компаниите получават облекчение по време на използването на облачните изчисления. Специалистите, обаче е нужно да проверят дали всичко това е достатъчно перспективно в бъдещ аспект;

Споделянето на данни – споделянето и управлението на данни в онлайн пространството е много рисково, защото не се знае кой ще попадне на тях и по какъв начин ще ги използва. Много клиенти се притесняват от този свободен обмен на данни и тяхната обработка. Нужна е по-голяма сигурност за клиентите и защита на тяхната конфиденциалност. Не всеки бизнес желае да се виждат данни и цифри свързани с неговата дейност;

Липса на всички сертификати за сигурност – голяма част от проблемите, които биха възникнали ще бъдат директно пренасочени към ИТ екипа, който се занимава с „Облака". По този начин доставчиците отпадат абсолютно в цялата схема. Един от стандартите ISO27000 е просто задължителен в такива случаи. Много други актове и нормативни уредби трябва да бъдат уредени за 100% сигурност и по-бърза детайлизация на процеса по фиксиране на услугите;

Местоположението на данните – огромните компании разполагат с редица дъщерни фирми, които се намират не само в различни страни, но и в различни клиенти. Те искат увереност от хората занимаващи се с „Облака", че информацията и услугите ще достигнат до всеки един, който желае да работи с тях. Проблемите идват от това, че различните страни и континенти имат определени ограничения при боравене с данните и няма как това да бъде гарантирано на 100%.


Оценете статията:
0
Облачни изчисления: необходимост, не опция
Android 5.0, Lollipop - какво ново?

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found