Недостатъци на облачните изчисления

Недостатъци на облачните изчисления

Облачните изчисления са едно ново начало на развитието на ИТ инфраструктурата. Възможностите, които облачните изчисления дават са големи. Всяка фирма или лице занимаващо се с частен бизнес има възможност да използва и заплати за определени услуги. Тук няма никакви странични лицензи, приложения и неща, които няма полза от тях. Чрез доставчиците до вас достига само онова, от което се нуждаете.

Тази огромна система от данни, приложения и услуги е стъпка напред в потреблението на интернет модели за развитие на бизнеса. По този начин много хора спестяват време, място и много средства. Няма нужда от наемане на помещение, хора и машини след като всичко може да се осъществи виртуално.

Разполагате със собствено уеб пространство и капацитет, който може да се разширява и намалява според нуждите на бизнеса ви. Няма проблем, ако в един момент имате нужда от по-голям капацитет, а следващия от по-малък. Цените се таксуват единствено според използването на конкретните услуги.

Всичко това звучи много добре, но като всяко нещо и така наречения „Облак“ има недостатъци. В този материал ще ви запознаем с основните недостатъци и рискове, които се крият за вас и вашия бизнес при използването му.

Какви недостатъци ще срещнем при използването на „Облака“?

Сигурност на услугите - концентрацията на изчислителни ресурси и потребители в изчислителната среда на „Облака“ също представлява концентрация на заплахи за сигурността. Поради своя размер и значение, облачните среди често са обект на нападение от виртуални машини и зловреден бот софтуер, както и други атаки. Попитайте вашия доставчик на облачни услуги за контрол и достъп на процедурите по оценка на уязвимостта и управление на конфигурационните контроли. Така ще може да видите, че те адекватно защитават вашите данни; 

Защита на личните данни - хостинг поверителни данни с доставчици на облак услуги включват прехвърляне на значителна част от контрола на организацията върху сигурността на данните на доставчика. Уверете се, че вашият доставчик разбира нуждите на личния ви живот и сигурността на данните на вашата организация.

Също така, уверете се, че вашият облак доставчик е запознат с конкретните правила и разпоредби относно сигурността и поверителността на данните, които се отнасят за вашата институция, като HIPAA, Industry Standard Разплащателна карта Data Security (DCI DSS), Федералния закон за управление на информационната сигурност от 2002 г. (FISMA ), или съображения за поверителност на Закона Gramm-Leach-Bliley; 
 
Наличност на данните и непрекъсваемост на бизнес процесите - основен риск за непрекъсваемост на бизнес процесите в средата на изчислителните облаци е загубата на връзка с интернет. Попитайте вашия доставчик на облачни услуги за пълен контрол,който ще ви гарантира постоянна интернет свързаност.

Ако е идентифицирана уязвимост, може да се наложи да прекратите всякакъв достъп до доставчика на облачни изчисления докато всичко бъде поправено и линията е отново сигурна за достъп. И накрая, изземването на сървър на данни, хостинг от правоприлагащите органи може да доведе до прекъсване на несвързани услуги, съхранени на една и съща машина; 

Изискванията за съхранение на записи - aко вашият бизнес е обект на вписване на изискванията за съхранение, се уверете, че облак доставчикa разбира какви са те.

Оценете статията:
0
Облачни изчисления - недостатъци
5 най-добри места за посещение в Гърция (2018)

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found