AC DC - Hell Bells (2018)

Аз съм тътнещият гръм, който излива дъжд.
Идвам като ураган.
Мълниите ми святкат по цялото небе.
Ти си още млад, но ще умреш.
Не ще взема пленници, не ще щадя животи,
и никой няма да ми се възпротиви.
Открих своите камбани и ще те взема в ада.
Аз ще те намеря, Сатаната ще те прибере.

Адските камбани.
Адските камбани.
За теб бия адските камбани!
С висока температура съм.
Адските камбани.

Ще усетиш мрачни тръпки по гръбнака си.
Ако си от лошите, си мой приятел.
Гледай как моята бяла светлина разцепва нощта.
Ако Бог е вляво, аз ще бъда вдясно.
Не ще взема пленници, не ще щадя животи,
и никой няма да ми се възпротиви.
Открих своите камбани и ще те взема в ада.
Аз ще те намеря, Сатаната ще те прибере.

Адските камбани.
Да! Адските камбани.
За теб бия адските камбани!
С висока температура съм.
Адските камбани.

Адските камбани, Сатаната идва за теб.
Адските камбани, Той ги бие сега.

Камбаните звънята, температурата е висока.
Адските камбани, по цялото небе.
Адските камбани, те ще те приберат долу.
Адските камбани, влачат те наоколо.
Адските камбани, ще разцепят нощта.
Адските камбани, няма начин да ги победиш!

Rate this blog entry:
0
Skillet - Hero (2018)
Eminem - Mockingbird (Присмехулник) (2018)
 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found