14 съвета за мениджъри

14 съвета за мениджъри

Драги читатели, продължавам с мениджърските статии. За добро или за лошо, тази е под номер четири. Що ще излезе от нея? Да видим…

Ще са ви полезни и другите ми размисли за мениджмънт:

7 съвета за мениджъри. 12 съвета за мениджъри. 8 съвета за мениджъри.

(Потърсете тези статии с търсачката на сайта).

Съвет 1

​Първо, да ви кажа, всяка криза поставя пред сериозно изпитание фирмите – без значение дали големи или малки. Понякога кризата е глобална, например световната икономическа криза, която прегази редица компании, друг път пък е браншова или регионална.

По време на криза най-добрите, най-ефективните, най-гъвкавите оцеляват. Тъй както върбовата клонка се прегъва при лека буря, тъй тя се огъва и при мощния ураган, без да се счупи. Старият дъб, непреклонен и мощен, пред малка буря не трепва, но ураганите на две го прекършват – той не може да устои.

По същия начин дори фирмите мастодонти и дългогодишни лидери в бранша си могат да се сринат, ако не оправдаят новите изисквания на своите клиенти за ефективност, изпълнение, качество и себестойност.

Съвет 2

Мотивирайте своите служители по време на криза. Нахъсайте ги, вдъхнете им кураж. Сторете всичко възможност, за да се чувстват те сигурни на работното си място, да усещат през цялото време подкрепата на своите ръководители.

Съвет 3

Не крийте истината от хората си, колкото и тежка да е тя. Запознайте екипа си с всички трудности, пред които сте изправени. Поискайте съвети от тях – току-виж някоя идея да е тъй ценна, че не само да ви измъкне от кризата, но и да размаже конкурентите.

Освен това, когато служителите ви познават в дълбочина проблемите ви, те са съпричастни от тях. Съпричастността, чувството за принадлежност към общност, дори към фирмена такава, е изключително важен фактор за растеж!

Съвет 4

Бъдете сред хората, дайте им личен пример. Ако говорите за съкращаване на разходите, спрете да купувате ненужни луксозни вещи за своя офис. Захвърлете всичко, което тежи на раменете ви.

Съвет 5

Мислете извън рамките, отвъд кутията. Всички предразсъдъци – в кошчето за боклук. Търсете нови идеи. Обърнете се към клиентите си – запитайте ги кое е най-важно за тях.

Съвет 6

Разработете фирмена стратегия и я споделете с хората си – нека те са наясно с нея. Припомняйте им я ежедневно и делегирайте отговорност, разяснете им по какъв начин допринасят те самите за реализирането на целите на компанията.

Съвет 7

Наградете най-добрите си служители и плащайте несправедливо. Онзи, който дава повече, заслужава повече.

Награждавайте дори неуспешните инициативи, ако зад тях е стояло добро намерение. Така ще стимулирате екипа си да разработва нови продукти и услуги.

Съвет 8

Организирайте срещи на няколко месеца, за да се чувства екипът ви ангажиран в развитието на компанията. Предлагайте стимули под формата на приятни усещания (тийм билдинг).

Съвет 9

Учете се от най-добрите. Обърнете внимание на добрите практики. Питайте редовно екипа си какво би могло да се направи, за да се повиши производителността му.

Съвет 10

Бъдете лоялни. Сработили се веднъж с някоя фирма в дадеш бранш, загърбете всички останали. Ако неин конкурент ви предложи по-добри финансови условия, отхвърлете ги, каквито и да са те. Лоялността и доверието са ключови във всеки бизнес и разрушаването води до разбиване на личните и търговските взаимоотношения.

Съвет 11

Вършете си качествено работата.

Съвет 12

Колкото и силни да сте, съхранете своята човещина. Уважавайте човешкото достойнство!

Съвет 13

Рискувайте премерено. Не се хвърляйте в дълбоките води, ако нямате никаква подготовка, опит и ако не умеете да плувате.

Всеки ден напредвайте с малки стъпки. Ще се получи. Съсредоточете се върху пътуването, а не върху крайната дестинация.

Съвет 14

Поемете отговорност и се извинете за своите грешки. Възстановете разходите на компанията възложител, предложете друга допълнителна услуга за своя сметка, признайте неуспеха си в изпълнението на даден проект.

„Който не работи, той не греши", а вие, ако желаете да продължите да работите, признайте грешките си, но и се учете от тях!

Rate this blog entry:
0
8 съвета за мениджъри
12 съвета за мениджъри

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found