Рециклиране - икономически ползи

Една от ползите на рециклирането на боклуците е, че се спестява място на сметището. Това е така, защото няма нужда тези отпадъци да се закопават, а трябва просто да бъдат преработени в съответните заводи. Също така разделното събиране допринася за намаляване размера на сметищата, защото тези боклуци няма да отидат там, а в места за рециклиране. 

Друга икономическа полза от рециклирането е намаляването на разходите за обезвреждане на отпадъците. За тази дейност отиват страшно много пари, а с оптимизирането ѝ ще се приемат по-малко отпадъци. 

Пестенето на енергията също не бива да се подценява, защото се използват далеч по-малко ресурси, за да се рециклира даден материал, отколкото да се направи напълно нова суровина. Например при алуминият икономическата полза е 95% намаление, тоест почти два пъти по-нисък разход. 

Научете повече за отпадъците от цветни метали. С рециклирането също така спестяваме природни ресурси, защото те не са безкрайни. Такива ресурси са земята, изкопаемите горива, вода, минерали, растения, скали, както и много други. Например едно от най-ползваните изделия е хартията. 

Рециклирането на хартия спестява до 17 дървета и използва половината от количеството вода, която по принцип се използва за производството на това изделие. 

По този начин пазим въздуха и водите си чисти и се грижим за едно бъдеще, в което тези, които ще ни наследят, ще имат възможност да живеят в екологично чиста среда. Също така рециклирането създава и работни места, защото трябва да се организира инфраструктура за събиране на боклуците, извозването и преработката им. При всички тези процеси се наемат хора в съответните фирми, занимаващи се с подобна дейност.

Rate this blog entry:
0
Шопинг идеи за плажа
Как да третираме вторичните суровини?

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found