рециклиране на отпадъци

Featured

Рециклиране на отпадъци

Рециклиране на отпадъци
Рециклирането е изключително важен процес, който дава възможността да ползваме многократно даден материал, вместо да го ползваме след първата му употреба. Рециклирането може да превърне остарелите и захвърлени изделия в нови продукти и по този начин да се възползва от материали, които иначе биха били загубени безвъзвратно. Чрез рециклирането се постигнат отново следните неща – намалява се употребата на напълно нови/свежи материали, които не са бе...
Rate this blog entry:
0
Recent comment in this post