Какво пречи на компанията да се развива?

Какво пречи на компанията да се развива?

Преди да започнем по същество, нека първо дефинираме вашата цел. Каква е тя? Вероятно желаете фирмата ви да се развива и да прави повече пари – сега и в бъдеще. Но при това положение желанието на шефа на компанията да си почива повече може да бъде изхвърлено на боклука.

​Какви са ограниченията?

В реалността, в живата бизнес среда, всяка фирма има малко на брой ограничения, но задължително има поне едно ограничение. Ако не беше така, печалбите й щяха да се увеличават в аритметична прогресия до безкрайност. Но за да осъзнаете какви са вашите ограничения, трябва да си зададете именно този въпрос: „Какво пречи на моята компания да се развива?"

Да речем, че имаме твърде много поръчки и не можем да смогнем с тях, защото не разполагаме с достатъчно персонал или пък не успяваме да намерим квалифицирани специалисти. В този случай неефективните мениджъри решават, че трябва да наемат още хора и да опитат да се справят с проблема, с наличния персонал. Но добрите ръководители оптимизират процесите и съумяват да поемат увеличения брой поръчки с наличния си капацитет.

Всяка компания разполага с така наречените „скрити" ресурси, които не се използват достатъчно ефективно. Тези скрити ресурси непременно ТРЯБВА да открием и да започнем да използваме. Защото, ако не можем да се справим с текущия персонал, как бихме могли да управляваме успешно два пъти повече хора?

Как да въздействате на ограниченията във вашата система?

Да речем, че нашият екип, при работа на пълна пара, е способен на ден да написва по 100 текста. Всеки текст, веднъж написан, трябва да бъде прочетен отново и редактиран, където това е необходимо. Но нашият капацитет за редакции е по 60 текста на ден. Също така, когато текстът бъде редактиран, той трябва да бъде съхранен на нашите сървъри, като имаме капацитет да съхраняваме в тях по 80 текста на ден. Веднъж съхранени, текстовете трябва да се изпратят до клиентите ни, като капацитетът ни тук е 100 изпращания на ден. Всички тези числа са примерни.

Да видим какво сочат данните:

 • 100 написвания дневно. 
 • 60 редакции дневно. 
 • 80 съхранявания дневно. 
 • 100 изпращания дневно.

Всичко това означава, че ако имаме 100 поръчки на ден, ние можем да се справим с обработването на едва 60 от тях, тъй като това е нашият максимален капацитет във втора стъпка, която е неизбежна и задължителна. С други думи, за да подобрим ефективността си, трябва да оптимизираме процеса. Ето какво можем да сторим, но да погледнем отново дейностите:

 • 100 написвания дневно. 
 • 60 редакции дневно. 
 • 80 съхранявания дневно. 
 • 100 изпращания дневно.


Ако сумираме всички дейности, те са общо 340 (100 написвания + 60 редакции + 80 съхранявания + 100 изпращания). Нашият достижим капацитет при това положение е едва 60 извършени услуги на ден. Обаче, ако намалим изпращанията с 10 дейности от четвърта стъпка и написванията с 10 дейности от първа стъпка, и тези общо 20 дейности ги прехвърлим към втора стъпка, тогава ето какво се получава:

 • 80 написвания дневно. 
 • 80 редакции дневно. 
 • 80 съхранявания дневно. 
 • 80 изпращания дневно.

Ние сме подобрили ефикасността на работата си. Със същия брой хора, със същия брой дейности, общо 340, сме способни да завършим с около 34% повече услуги докрай, автоматично увеличавайки и приходите си с около 34%!!!

Ето, ние преодоляхме ограничението и сега можем да търсим нещо друго, което забавя работата ни.

Всички не-ограничения трябва да помагат на ограничението!

Всички дейности във вашата фирма, които се извършват безупречно и бързо, от които остава излишен ресурс, трябва да бъдат насочени в помощ на ограничението ви.

​Ето и пример: да речем, че сте собственик на фирма, произвеждаща мебелни продукти. Изработката на всяка мека мебел е процес в няколко стъпки, започващ от отсичането на дървесината, впоследствие дърветата се нарязват, оформят, шлифоват, тапицират и прочие.

Да речем, че най-бавно при вас се извършва шлифоването и на екипа му е необходимо повече време за тази дейност, като за целта работите извънредно всеки ден, от което всички недоволстват. Вместо да удължавате работния ден, бихте могли да преразпределите задачите на ротационен принцип, така че тази ключова дейност да се извършва и през време на почивките. За целта някой от екипа вместо да почива от 12:00 до 13:00, той би могъл да продължи работата, докато останалите отмарят, а пък настане ли 13:00, другите му колеги, които вече са приключили с почивката, да го заместят, докато той си отпочине един час. Ето как със съвсем козметична промяна на работния график ние сме способни да подобрим ефективността на цялата фирма и да намалим времетраенето на работния ден от 9 на 8 часа. Сега разбирате ли защо Германия официално премина на 7-часов работен ден?

Пренасочвайте хора от другите работни процеси, за да не се спира нито за миг работата на ключовото място. Нормата на производство на вашите продукти и услуги е равна на това, което може да произведе процесът с ограничена производителност.

Колко време е необходимо за откриване на скрития капацитет?

Между две и три седмици са напълно достатъчно, за да откриете капацитета и да го използвате. В повечето компании, според последните бизнес анализи, които обобщавам тук, капацитетът се простира между 20% и 30%. След като се възползвате изцяло от капацитета, отстранете ограничението/ограниченията.

Отстраняването може да стане чрез закупуване на ново оборудване или пък чрез обучение или ангажиране на външни подизпълнителни, специалисти в съответната област, които ще се справят с дейността за по-кратко време и ще ви струват по-малко пари, отколкото вие бихте похарчили, ако се заемете сами със специализираната задача.


Прочетете още съвети от нас: 

 • Съвети за успешен бизнес! 
 • Към бизнеса: как да привлечем талантите при себе си? 
 • Какво казват най-добрите мениджъри? 
 • 10 съвета за мениджъри Какви са истинските лидери в бизнеса?
 • Към бизнеса: как да привлечем талантите при себе си?


Потърсете ги в уебсайта ни .


Бизнес тагчета за темата: бизнес, ефективност, капацитет на компанията, ограничения, ограничения в системата, ограничения на вашата система, пречки в бизнеса, производителност, развитие на бизнес, развитие на бизнеса, скрити ресурси.

Rate this blog entry:
0
Какви са истинските лидери в бизнеса?
Кой е истинският лидер около нас?

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
 • No comments found