Какво казват най-добрите мениджъри?

Какво казват най-добрите мениджъри?

Напоследък усилено чета бизнес литература и събрах за себе си, пък и за вас, някои размисли на успешни хора, повечето от тях мениджъри. Приятно четене.

Конкуренцията

Конкуренцията и суровият пазар могат много добре да повлияят на мотивацията ти. Нора Шопова.

Дайте си време и не се отказвайте

Всяко хубаво нещо изисква време и във вска една професия то е нужно, за да видиш резултата. Не се отказвайте пред трудностите. Нора Шопова.

Срещайте се с повече хора

Всяка среща е възможност за завързване на нови контакти, за комуникация с клиентите и за „добро първо впечатление", което сте длъжни да направите. И всеки път трябва да грабвате възможностите и да ги правите на пух и прах, за да има нови възможности. Нора Шопова.

Четете специализирана литература

Езикът и математиката са основни инструменти за получаване, анализиране и използване на всяко знание. Четенето на книги и решаването на задачи развиват мисленето само по себе си. Те дават структура и подход към възприемане на света, към общуване с околните, към осмисляне на нови практически проблеми.

Възможността да възприемаш нови знания от своя страна изисква да имаш вече усвоени знания. Умението да се справяш в житейски ситуации е свързано със способността за генерализация, за абстрактно обобщение, за прилагане на едно общо правило към конкретен (единичен) случай. Лъчезар Богданов.

Бъдете най-добри в онова, което вършите

За мен вторият е първият губещ. Бисера Иванова.

Спечелете доверието на клиентите си

Всячески се стремим да печелим доверие, защото добрата репутация те следва, както и лошата. Бисера Иванова.

Качеството си струва цената

Всеки да си даде сметка, че качеството има оптимална стойност, под която е невъзможно да се слезе. Бисера Иванова.

Бъдете близо до клиентите си

Да сме агресивни означава да бъдем близо до клиента – нещо, което не се прави от големите компании, свикнали тях да търсят… Започнахме да мислим през погледа на нашите клиенти, чийто бизнес пряко зависи от качеството на нашата услуг. Ако ние не си свършим работата, ще пострада техният пазарен дял. Николай Николов.

Бъдете вдъхновяващи

Качествата, които само един лидер може да притежава, са вдъхновение, визия и страст и те със сигурност могат да придвижат една компания по пътя към успеха. Лидерите в голяма степен приличат по дух на артистите. Те толерират свободата на мисълта, идеите извън рамкта и коловоза. Те умишлено не дават готови отговори, като по този начин предотвратяват преждевременното затваряне на дискусия по важен въпрос, докато мениджърите се придържат към установения ред и посока, държат да имат контрол върху спазването им и са ориентирани към бързи решения на проблемите. Лидия Шулева.

Съчетавайте… несъчетаемото

Перфекционизмът е враг на прогреса. Без стремежа към съвършенство бихме живели в постоянна среда на посредственост. Парадоксът е в съчетаването на безпощадния фокус към основния бизнес и изтънчената специализация с широкия поглед към живота и ученето от сфери, които на пръв поглед нямат нищо общо с конкретната работа.

Хибридното мислене, съчетаването на несъчетаното до този момент… са все уроци, които те карат да не приемаш сегашното за вечно и непроменимо. Най-добрите лидери и мениджъри са тези, които не се стремят към позицията просто заради външната опаковка и статуса, а виждат в нея мисия да променят и усъвършенстват средата си.

Те започват промяната от себе си и увеличават въздействието си като концентрични кръгове. Мария Шишкова.

Дайте 100% от себе си!

Част от тайната при формиране на лидери е да бъдат изправени до границите на възможностите им. Мария Шишкова.

Включвайте в екипа си хора, които ви превъзхождат в една или в повече области

Първокласният мениджър се разпознава по това, че включва в екипа си хора, които го превъзхождат в една или повече области, учи се от тях и им дава свобода за вземане на решения и поемане на рискове, а второкласният се заобикаля с третокласни служители, за да намали заплахата да бъде заменен от някой от тях. Мария Шишкова.

Делегирайте права и задължения

Делегирането на права и задължения повишава ефективността и производителността на екипа. Максим Митков.

Бъдете за пример!

Опорни точки на успешния лидер: управлявай с личен пример, опознай и изгради доверие в екипа си, създай общи ценности, които всички да спазват, мотивирай, виждай в хората потенциала за развитие, не недостатъците, възприемай промяната като нова възможност. Максим Митков.

Не показвайте колебание, когато е трудно

Понякога нещата изглеждат безнадеждн, но „един добър мениджър не трябва да показва колебание или да се предава". „Това ще сломи всички, които разчитат на него и му се доверяват." Максим Митков.

Опознайте хората си, наистина

Ако искате да сте добър мениджър, заведете хората от екипа си в бар, за да ги опознаете наистина. Там, в бара, разбираш с какъв човек си имаш работа, на какво можеш да разчиташ и на какво не. Добрите мениджъри черпят опит от реалността, а не от теорията.

Трябва ти майстор, от когото да учиш нещата, които не ги пише в книгите. Когато става дума за качества, най-добрият критерий за добър мениджър е дали хората му го следват, или трябва да налага решенията си. Основните задачи на мениджъра са да осигури работата да е свършена и хората (екипът) да са щастливи и мотивирани.

Първата задача изисква много добро разбиране на факторите, които обуславят свършването на работата, а втората – кой, какво и за колко време може да свърши от тази работа. Затова добрите мениджъри уменят да напасват екипите към задачите. Радостина Манахова.

Мотивирайте сътрудниците си!

Успешният мениджър ще сподели отговорностите в определянето и проследяването на целите, ще мотивира колегите си, но няма да допусне прилагане на два различни стандарта по отношение на отговорността в работата – казва Курт. – По отношение на хората при успешния мениджър ще видите как талантите израстват и нови искат да се присъединят към неговата организация. Тим Курт.

Наблягайте на качеството

В крайна сметка качеството във всичките му форми на реализация оцелява. Тим Курт.

Дайте възможност на хората да грешат, но без да нанасят непоправими загуби за фирмата

Ако искаме да подпомогнем изграждането на успешен лидер, трябва да му създадем условията да участва в процеса на обсъждане и взимане на решения. Да му делегираме отговорности да взима сам решения по внимателно подбрани въпроси.

„Тук е голямото предизвикателство – дори и да виждаме, че тръгва по грешен път, да не му казваме „не", а да му подскажем, че има и други пътища. Да му дадем възможността да греши и сам да направи анализ, но внимателно, за да не доведе до непоправими загуби за фирмата", казва Огнян Траянов.

Проявете загриженост и към клиентите си

Потребителите могат да правят много по-голям оборот – и да се пазарят много по-малко за цената – ако усещат, че отсреща има хора, на които им пука за тях. Крис Фридланд.

Ключови бизнес думички:

бизнес, висока производителност, лидери, мениджъри, планиране, прогрес, рискове в бизнеса, специализирана литература, съвети за мениджъри, управленски умения, успешни лидери, успешни мениджъри.

Rate this blog entry:
0
Кой е истинският лидер около нас?
Съвети за успешен бизнес!

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found